Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Toiminimi Matti Ritvanen
Matti Ritvanen
040 221 6651
matti (at) matinmusiikki.fi
Valkeisenkatu 8 C 33, 70600 Kuopio
Y-tunnus: 2675846-9

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, laskutus, toiminnan kehittäminen ja toiminnan aktiivisuuden analysointi.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan etunimen ja ensisijaisen yhteystiedon (puhelinnumero tai sähköpostiosoite), jonka kautta yhteydenpito toteutuu
  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakkuuden alku- ja lopetuspäivä, pidettyjen tuntien/esiintymisten päivämäärät, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Laskutustiedot (maksettujen laskujen päivämäärät, ei sisällä tilinumeroita)

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

5. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, lukuun ottamatta kirjanpidon kannalta olennaisia tietoja maksutapahtumista.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen asiakassuhteen hoitamista, toiminnan kehittämistä ja analysointia varten. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen asiakkaan yhteystiedot poistetaan, minkä jälkeen asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

7. Evästeet

Nettisivusto käyttää evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Evästeitä käytetään sivuston täyden toimivuuden takaamiseksi ja palvelun käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden avulla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

Sivuilla on upotettua sisältöä, kuten YouTuben sisältöä. Tällaisen sisällön avaaminen on sama asia kuin se, että kävisit kyseisellä sivustolla. Nämä kolmannen osapuolen sivustot voivat kerätä tietoa ja käyttää omia evästeitään omien ehtojensa mukaisesti.   

8. Sinun oikeutesi

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

  • tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
  • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
  • pyytää tietojen poistamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

221